Inge Kindberg

  • Kommerciel og strategisk forretningsudvikling
  • Forbrugsvarer, -services, -oplevelser og mad
  • Forandring/ digitalisering/ skalering/ revitalisering/ organisation og kultur
  • International omni-channel, franchise, shop-i-shop, engros og e-commerce
  • Opbygning og udvikling af internationalt agent- og distributørnetværk
  • Udvikling af brand DNA, konceptualisering og positionering
  • Fremtidens lederskab, bæredygtig vækst og forretningsmodeller

Har du inviteret kunden med i bestyrelseslokalet?

Der bliver talt og skrevet meget om det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Hvordan er den bedste sammensætning i bestyrelsen, hvilke roller skal vi udfylde og hvilke fokusområder skal være prioriterede i bestyrelsesarbejdet?   Hvor blev kunden af? Blandt de mange fokusområder, som bestyrelsen skal tage stilling til, har der gennem længere tid været stor ståhej om it…

LinkedIn – ”The Tipping point” for diversitet i bestyrelser

Min bestyrelseskarriere startede for knap 15 år siden. En god ven inviterede mig til at deltage i en bestyrelse, hvor hun var formand. En spændende mulighed og startskuddet for min videre interesse for arbejdet i bestyrelsen. For to år siden ændrede jeg min jobstatus på LinkedIn fra Kommerciel Direktør til Selvstændig og startede rådgivningsvirksomheden Vimavima.…

Fra tantebestyrelser til kompetencebestyrelser

Op mod halvdelen af små- og mellemstore virksomheder i Danmark har efter sigende en såkaldt ”tantebestyrelse”, hvor familie og de nærmeste bidrager til at opretholde balancen indadtil og magten udadtil. For at sikre udviklingen af SMV segmentet i en globaliseret og digitaliseret verden er virksomhederne nødt til at lade sig udfordre. Der skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer…