Blog

På Bestyrelseskvinders blog kan du læse nyheder og debatindlæg om diversitet, ledelse og bestyrelsesarbejde.

7 bud til den værdiskabende bestyrelse

En bestyrelse skal i sagens natur være værdiskabende, det er grunden til at man som virksomhed har en bestyrelse. I Bestyrelseskvinder-netværket bruger vi det meste af den tid vi har sammen til at tale om, hvad det egentlig betyder at være værdiskabende. Hvordan er den værdiskabende bestyrelse sammensat? Hvordan arbejder bestyrelsen? Og hvad bidrager det…

Læs mere

Brug dit netværk i bestyrelsesarbejdet

Networking kan bruges til at opnå bestyrelsesposter – men er i virkeligheden lige så vigtigt i det egentlige bestyrelsesarbejde. Det er en af de refleksioner, Jeanne Christensen har gjort efter årsmødet i Bestyrelseskvinder, der havde fokus på værdiskabende networking. Konstruktive og åbne diskussioner ved bestyrelsesmøder beror på den tillid, der hersker mellem bestyrelsesmedlemmerne. Og det…

Læs mere

Nytårstale: Vi bliver ikke bedre af at ligne hinanden og nikke til hinandens gode ideer

Før jul blev resultatet af den seneste Global Gender Gap Report 2020 fra World Economic Forum offentliggjort. Danmark er faldet tilbage på en 14. plads. Efter lande som Nicaragua, Rwanda og Namibia. Island, Norge, Finland og Sverige ligger på pladserne 1 til 4, hvor vi også burde være, hvis I spørger mig. Rapporten sammenstykker ligestillingslisten…

Læs mere
Bestyrelsesmøde i Logitrans - En professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed

Fra ejerlederen: Derfor er det en god idé at have en professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed

“Jeg vil selv bestemme” “Det er min virksomhed” “Andre skal ikke blande sig” Alle 3 er udsagn, man støder på af og til, når man spørger ejerledere, hvorfor de ikke har en professionel bestyrelse. Og fuld respekt for, at man måske ikke har lyst til det. Som ejerleder vil jeg nu alligevel prøve at synliggøre…

Læs mere

Bestyrelsernes diversitetsudfordring kan hjælpes på vej digitalt

De fleste danske virksomheder har – ligesom deres internationale kollegaer – fået øjnene op for, at mangfoldighed batter på bundlinjen.   Talrige undersøgelser viser, at diversitet – særligt på køn – giver bedre ideer, mere innovation, adgang til nye kundegrupper og i sidste ende større profit og mere vækst. Se fx her. Det går dog…

Læs mere

Podcast om professionalisering af bestyrelsesarbejdet

Maud Transbøl, som er et af vores mange skarpe medlemmer i Bestyrelseskvinder, fortæller i et afsnit af podcasten Den Humane Kapital af Jo Gudman Rasmussen om bestyrelsesarbejde i al almindelighed – og om Bestyrelseskvinders ambition om at professionalisere bestyrelsesarbejdet i særdeleshed. Maud fortæller fx, hvordan vi i Bestyrelseskvinder arbejder ud fra et stort ønske om…

Læs mere

Måltal for kvinder i bestyrelser

Navnet er Vestager. Margrethe Vestager. Og Vestager ved det. På efterårets #Innotalk arrangeret af Innovationsfonden og McKinsey slog hun det helt fast: “Ja, vi skal ha’ flere kvinder i ledelse, og vi skal ha’ flere kvinder i bestyrelseslokalerne, men glem kvoterne. Det tager alt for lang tid, inden vi opnår en eller anden form for…

Læs mere

Sådan får du flere kvinder i de øverste ledelseslag: 7 gode råd fra McKinsey og Innovationsfonden

Der mangler kvinder i STEM(Science, Technology, Engineering og Math), og der mangler kvinder i ledelse. I hvert fald hvis vil tilstræber en form for diversitet i erhvervslivet og forsøger at ramme den fordeling, der er af hhv. mænd og kvinder i befolkningen. Det var kort sagt emnet, da Innovationsfonden  og McKinsey inviterede til en inspirerende Innotalk i…

Læs mere
Tinna C. Nielsen

Noget om elefanter – og at flytte rundt på dem

Vi ved alle sammen, at mangfoldighed giver værdi – men hvorfor går det så utroligt langsomt? Det var emnet for det oplæg, Tinna Nielsen, der er stifter af Move the Elephant for Inclusiveness, holdt på Bestyrelseskvinders event ”Mangfoldige bestyrelser skaber værdi”. Tinna er antropolog og adfærdsdesigner, og hun har viet sit arbejdsliv til at ”nudge”…

Læs mere

Diversitet i bestyrelsen – en no-brainer?

Af: Laura Vilsbæk, Digital forretningsudvikler, Medlem af Bestyrelseskvinder   “Det er da en total no-brainer. Selvfølgelig skal der være kvinder i bestyrelsen. For en hvilken som helst virksomhed. Ring til mig den dag, I sætter innovatørens rolle på agendaen”   Således den tilbagemelding, jeg fik fra en af mine gode kontakter, da jeg inviterede til…

Læs mere

Har du inviteret kunden med i bestyrelseslokalet?

Der bliver talt og skrevet meget om det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Hvordan er den bedste sammensætning i bestyrelsen, hvilke roller skal vi udfylde og hvilke fokusområder skal være prioriterede i bestyrelsesarbejdet?   Hvor blev kunden af? Blandt de mange fokusområder, som bestyrelsen skal tage stilling til, har der gennem længere tid været stor ståhej om it…

Læs mere

LinkedIn – ”The Tipping point” for diversitet i bestyrelser

Min bestyrelseskarriere startede for knap 15 år siden. En god ven inviterede mig til at deltage i en bestyrelse, hvor hun var formand. En spændende mulighed og startskuddet for min videre interesse for arbejdet i bestyrelsen. For to år siden ændrede jeg min jobstatus på LinkedIn fra Kommerciel Direktør til Selvstændig og startede rådgivningsvirksomheden Vimavima.…

Læs mere

Fra tantebestyrelser til kompetencebestyrelser

Op mod halvdelen af små- og mellemstore virksomheder i Danmark har efter sigende en såkaldt ”tantebestyrelse”, hvor familie og de nærmeste bidrager til at opretholde balancen indadtil og magten udadtil. For at sikre udviklingen af SMV segmentet i en globaliseret og digitaliseret verden er virksomhederne nødt til at lade sig udfordre. Der skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer…

Læs mere