Find bestyrelseskvinder med erfaring inden for ledelse.

Lisbeth Vangsbjerg Mogensen

  • Forandringsledelse i praksis, også når der er modstand og modvind
  • Udvikling af ledelse og organisation
  • Strategi og implementering af strategiplaner inkl. udvikling af organisationskultur og ændret adfærd
  • Offentlig-Privat samarbejde/partnerskab – udvikling og gennemførelse
  • Stærkt netværk indenfor danske kommuner/regioner