Christina Yding Hahn Elgaard

Strategi- og forretningsudvikling med fokus på virksomhedens digitale strategi
Innovation og disruption med fokus på opbygning af værdi i virksomheden
Markedsføring- og salgsledelse med fokus på at øge virksomhedens vækst
Digitalisering med fokus på at sikre en økonomisk rentabel drift af virksomhed

Vibeke Harbud

Ved hjælp af analyser og evalueringer af markeder udarbejdet business cases, som har ligget til grund for anbefalinger til valgs af strategier og mulige forretnings udviklings områder.
Med fokus på kulture implementeret mergers og andre tiltag, der har været resultat af analyser og evalueringer.
Udover de forskellige kulture, der er en organisation (f.eks.: udvikling-, registrering- og marketing-kulturer), også arbejdet en del med international kulture.