Kontakt

LinkedIn

Mail: mail@amfuglsang.dk

Telefon: 3026 3060

Annemette Fuglsang

Jeg er ingeniør, og mine spidskompetencer er indenfor bæredygtighed, bygge- og anlæg samt de offentlige beslutningsprocesser.

Som direktør har jeg gennem mange år haft ansvar for produktionsstyring og drift af bl.a. et kraftvarmeværk, hvor jeg var sparringspartner for maskinmestre og bidrog til produktionsudvikling. Jeg skaber værdi i SMV’er, der arbejder i den cirkulære værdikæde med produktion eller indenfor bygge- og anlægsbranchen. Jeg er optaget af hvordan vi kan sikre virksomhedernes konkurrencekraft og udvikle nye forretningsmuligheder.

Som direktør har jeg samarbejdet med skiftende bestyrelser. Den erfaring bruger jeg i mit bestyrelsesarbejde, hvor jeg lægger vægt på, at vi som bestyrelse bidrager med god energi til hverdagen, og er en værdifuld sparringspartner for direktionen.

Bestyrelsesuddannelse

  • Aarhus BSS, Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, 2022
  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, 2019

Bestyrelsesposter

  • 2022 – nu Formand Museum Skanderborg
  • 2022 – nu Bestyrelsesmedlem Kingo Recycling A/S
  • 2021 – nu Bestyrelsesmedlem Erhverv Skanderborg
  • 2018 – 2022 Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening
  • 2010 – 2022 Bestyrelsesmedlem i Dansk Restprodukthåndtering Amba