Kontakt

LinkedIn

Mail: mail@amfuglsang.dk

Telefon: 3026 3060

Annemette Fuglsang

Erfaren CEO og dyb specialistviden indenfor CSR, miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Jeg er ingeniør og jeg har viden og erfaring med bygge- og anlægsbranchen, affald og ressourcer og kommunernes beslutningsprocesser.

Jeg brænder for at gøre bæredygtighed konkret og operationelt, så SMV’erne kan udvikle nye forretningsmuligheder og sikre deres konkurrencekraft.

Mit udgangspunkt for at arbejde med bæredygtighed og biodiversitet er EU Taksonomien, CSRD og CSDD-direktiverne, ESG-mål og rapportering, GHG-protokollens scope 1, 2 og 3 samt cirkulære værdikæder.

Som direktør har jeg samarbejdet med skiftende bestyrelser. Den erfaring bruger jeg i mit bestyrelsesarbejde, hvor jeg lægger vægt på, at vi som bestyrelse bidrager med god energi til hverdagen, og er en værdifuld sparringspartner for direktionen.

Bestyrelsesuddannelse

  • Aarhus BSS, Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, 2022
  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, 2019

Bestyrelsesposter

  • 2023 – nu Forenet Kredit, repræsentantskabet
  • 2023 – nu Bestyrelsesmedlem Anlægsgartner Gottlieb A/S
  • 2022 – nu Formand Museum Skanderborg
  • 2022 – nu Bestyrelsesmedlem Kingo Recycling A/S
  • 2021 – 2023 Bestyrelsesmedlem Erhverv Skanderborg
  • 2018 – 2022 Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening
  • 2010 – 2022 Bestyrelsesmedlem i Dansk Restprodukthåndtering Amba