Annemette Fuglsang

  • Bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål
  • Offentligt ejerskab med værdiskabelse for kunder og samfund
  • Balancere markedslignende vilkår med offentlige ejerinteresser
  • Kundeoplevelser og adfærdsdesign
  • 20+ års ledererfaring, 10 år op imod en bestyrelse

Bestyrelsesuddannelse

  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelseserfaring

  • Bestyrelsesmedlem, Museum Skanderborg
  • Bestyrelsesmedlem, Dansk Restprodukthåndtering a.m.b.a.
  • Rådgiver i bestyrelsen, Dansk Affaldsforening

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: af@renosyd.dk

Telefon: 8793 4123