Annemette Fuglsang

Tak for din interesse i min bestyrelsesprofil.

Med FN’s verdensmål som udgangspunkt, kan jeg bidrage med at omsætte visioner og strategi, hvor CSR er en del af forretningsmodellen. Jeg er skrap til at gøre det komplekse enkelt, så det giver mening for medarbejderne og tilfører værdi for kunderne. Jeg har mange års erfaring fra forsyningsektoren og bygge- og anlægsbranchen. Derudover har jeg erfaring med offentlige virksomheder, der i højere og højere grad arbejder på markedslignende vilkår, som skal balanceres med de offentlige ejerinteresser.

Jeg har et højt energiniveau, og jeg er drevet af ingeniørens nysgerrighed, ser nye muligheder og går efter resultater, der virker i praksis. Som bestyrelsesmedlem arbejder jeg for, at bestyrelsen bliver en engageret sparringspartner, som giver energi til direktionen i det daglige arbejde, og jeg bidrager gerne som arbejdende bestyrelsesmedlem, når det er påkrævet.

Bestyrelsesuddannelse

  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, 2019

Bestyrelseserfaring

  • Næstformand i bestyrelsen for Museum Skanderborg, siden 2019
  • Rådgiver i bestyrelsen Dansk Affaldsforening, siden 2018
  • Bestyrelsesmedlem i Business Forum Skanderborg, 2011- 2013
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Restprodukthåndtering a.m.b.a., siden 2010

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: af@renosyd.dk

Telefon: 8793 4123