Annemette Fuglsang

Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald. Byggebranchen udleder 40 % af den samlede CO2 globalt. Samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder skal styrkes, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Dét er min hverdag!

Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe værdi i den cirkulære værdikæde fra design og produktion, til genbrug og genanvendelse af f.eks. byggematerialer. Jeg har erfaring fra både affaldsbranchen og bygge-anlægsbranchen, og jeg har fokus på, hvordan vi kan skabe gode samarbejder mellem offentlige og private virksomheder. Jeg kender det politiske landskab og de nye rammevilkår, der vil påvirke virksomhedernes forretningsudvikling i en mere bæredygtig retning i de kommende år.

Jeg har ingeniørens nysgerrighed, udfordrer gerne det eksisterende og går efter resultater, der virker i praksis. Mit fokus er procesoptimering og digitalisering, og jeg er drevet af, hvordan vi kan udvikle en forretningsorienteret organisation.

Bestyrelsesuddannelse

  • Aarhus BSS, Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, 2022
  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, 2019

Bestyrelsesposter

  • Bestyrelsesmedlem Kingo Recycling A/S, 2022-
  • Bestyrelsesmedlem Erhverv Skanderborg, 2021-
  • Næstformand i bestyrelsen i Museum Skanderborg, 2019-
  • Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening, 2018-
  • Bestyrelsesmedlem Dansk Restprodukthåndtering, 2010-