Helle Høst-Madsen

  • Strategi og forretningsudvikling
  • Turnarounds
  • Målsætning og den forandringsledelse der skal til, på alle niveauer i virksomheden, for at skabe de ønskede resultater.
  • Eksekvering – ryde op og skaber klarhed – sikre løbende opfølgning og korrektion så de ønskede resultater opnås
  • Forretningsforståelse: Har skabt resultater i store medico koncerner såvel som mindre ejer ledede projekt virksomheder

Bestyrelseserfaring

  • Bestyrelsesmedlem, Hagested Gislinge Jagtforening.
  • Bestyrelsessuppleant, DISK.

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: hhmadsen@live.dk

Telefon: 21826137

Helle Høst-Madsen