Jeanette Mouritsen

  • Forretningsorienteret CFO.
  • Strategi og Forandringsledelse.
  • Digitalisering
  • Projektledelse.

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesuddannelse, IS – Institut for Selskabsledelse.

Bestyrelseserfaring

  • Bestyrelsesmedlem, Ejendomsfonden Copenhagen International School A/S.
  • Bestyrelsesmedlem, ZOO Food & Shop A/S.
Jeanette Mouritsen