Kamilla Bittmann

  • Resultatskabelse og eksekvering gennem involvering af medarbejderne og optimal udnyttelse af ressourcer

Bestyrelseserfaring

  • Soldatens Hus, Næstformand for bestyrelsesmedlem
  • Officersnetværk Nordjylland, Bestyrelsesmedlem