Lone Jager Lindquist

 • International vækst
 • Strategisk forretningsudvikling
 • Kommercialisering
 • Udvikling af forretningsprocesser
 • Exit proces/virksomheds- og IPR salg
 • CEO erfaring i 13+ år

Bestyrelsesuddannelse

 • Bestyrelsesuddannelse, Institute for Corporate Governance.

Bestyrelseserfaring

 • Bestyrelsesmedlem, Bent Brandt
 • Bestyrelsesmedlem, Leif Pedersens Eftflg.
 • Bestyrelsesformand, CoastZone
 • Bestyrelsesmedlem, Family support
 • Bestyrelsesformand, Bestyrelseskvinder.dk
 • Bestyrelsesmedlem, Multi Tower Company

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: lone@jagerlindquist.com

Telefon: 20879060

Bestyrelseskvinder - Lone Jager Lindquist