Kontakt

LinkedIn

Mail: merethe@me.com

Telefon: 2138 6066

Merethe Kruse

Med mig får I et bestyrelsesmedlem, der er kreativt, innovativt, systematisk, grundigt og strategisk tænkende, og som vil arbejde superengageret i og for bestyrelsen.

Jeg er uddannet arkitekt og har i mange år arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling, entreprenørskab og iværksætteri bl.a. ved at skabe samarbejde mellem virksomheder, startups og studerende. Det har givet mig et vidtforgrenet netværk.

Jeg har en bred vifte af erfaringer med strategisk udvikling, der kan skabe værdi i forskellige bestyrelsessammenhænge. Såvel SMV’ere, NGO’ere, offentlige/statslige institutioner, udvalg, råd og nævn har interesse, hvis I tænker, at jeg vil kunne være en profil for jer. Jeg kan bidrage med strategisk og taktisk viden om:

  • Bæredygtig forretningsudvikling koblet med FN’s verdensmål/ ESG/ CSR mv.
  • Forandringsledelse og innovationsledelse
  • Kommunikation, branding, markedsføring og adfærdsdesign
  • Inddragelse af frivillige, medarbejdere og repræsentantskab
  • Designtænkning og prototyping
  • Entreprenørskab og iværksætteri i uddannelser
  • Samarbejde i tværgående konsortier

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesuddannelsen del 1 og 2 fra AROS Board/ Erhvervsakademi Aarhus, 2021

Bestyrelsesposter

  • Energimuseet, bestyrelsesmedlem, 2021-