Michelle Kok

Pragmatisk advokat uddannet hos et af Danmarks førende advokathuse med bred indsigt i erhvervsretlige forhold, herunder særligt M&A, generationsskifte, omstruktureringer, distributionsmodeller, ansættelsesret og compliance.

Indgående branchekendskab til retail, herunder franchise og web, gennem mange års arbejde som inhouse advokat.

God balance mellem jura og forretning, hvilket skaber de bedste rammer for bestyrelsens arbejde.

Ærlig og direkte tilgang til enhver opgave.

Bestyrelsesposter

  • Trappefabrikken A/S, bestyrelsesmedlem 2018-nu.
  • Secher Trading Portugal, bestyrelsesmedlem 2018-nu.