Nauja Bianco

Kompetencepunkter

 • Internationalisering og værdiskabende partnerskaber med internationale aktører
 • Strategisk kommunikation til interne og eksterne behov
 • Dialog med offentlige aktører om politik og lovgivning (public affairs)
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Fokus på menneskelig potentiale og ressourcer og vanskelige samtaler

Bestyrelseserfaring

 • Advisory Board medlem, Jewels of the North Atlantic and the Arctic, JONAA.
 • Bestyrelsesmedlem, Arctic360.
 • Bestyrelsesmedlem, Polarskolen.
 • Bestyrelsesnæstformand, Einar Mikkelsens Østgrønlandsfond.
 • Tidl. Bestyrelsesnæstformand, Foreningen Grønlandske Børn.
 • Tidl. Bestyrelsesmedlem, Great Greenland.
 • Tidl. Bestyrelsesmedlem, Tele-Post Greenland A/S.

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: naujabianco@gmail.com

Telefon: 42 40 90 16

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udgiv