Ulla Gramstrup

Har en kombineret teknisk og administrativ baggrund og erfaring. Strategisk og operationel forandringsledelse og forretningsudvikling på topniveau i +20 år, bygget ovenpå +10 år som program-/projektleder.

Drives af at gøre en forskel og skabe værdi samt medvirke til dialog, dynamik og samspil i bestyrelsen. Gennemskuer let komplekse problemstillinger, og kan få andre til at se nye muligheder.

Professionalisering, vækst og konkret forretningsudvikling:

  • Transformation/Forandringsledelse
  • Offentlig/privat samarbejde
  • Ejerledet – særligt partnerdrevet virksomheder

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, Aarhus BSS, 2020/2021

Bestyrelsesposter

  • LIFA A/S, bestyrelsesmedlem/direktion, 2018-2021
  • Repræsentant i kommunale selskaber i relation til fjernvarme, vand-/spildevandsforsyning samt beredskab, 2010-2018
  • Advisory board medlem ifm. etablering af kommunale forsyningsselskaber som bl.a. Novafos, Greve/Solrød Forsyning samt i relation til bæredygtighed, f.eks. Gate 21, 2009-2018