Kontakt

LinkedIn

Mail: aravnsbaek@mail.dk

Telefon: 4195 5552

Astrid Damgaard Ravnsbæk

20 + års ledelseserfaring fra privat virksomhed, kommune og stat. Senest som CEO i privat virksomhed. Jeg er uddannet agronom, men har i mange år arbejdet med topledelse indenfor velfærdsområderne. Mine kompetencer er særligt relevante for bestyrelser i virksomheder, der arbejder i tæt samspil med den offentlige sektor. Enten fordi I er direkte leverandører, eller fordi jeres forretning er tæt reguleret eller på anden måde afhængig af bred samfundsmæssig accept.

Med mig får I en særdeles aktiv og engageret teamspiller med betydelig topledelseserfaring og et bredt vidensfundament. En generalist med forretningsforståelse, stort overblik og udsyn, som altid vil sætte virksomhedens, og dermed ejernes, interesser først.

Bestyrelsesuddannelse

  • CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2021-2022

Bestyrelsesposter

  • 2023 – nu Frederikssund Handibusser A/S, bestyrelsesmedlem
  • 2023 – nu Gran Recovery and Health, bestyrelsesmedlem
  • 2016 – nu Vanførefonden, bestyrelsesmedlem
  • 2019-2019 Memox Aps, bestyrelsesmedlem