Birthe Tofting

Jeg arbejder som salg- og marketingdirektør i VOLA A/S, hvor jeg gennem mange år har stået for at opbygge VOLA som et globalt brand og etablere et internationalt forhandlernet. I de senere år har jeg været med til at oprette internationale datterselskaber og er nu direktør for 9 internationale salgsselskaber.

Jeg har siden 2006 arbejdet i forskellige bestyrelser. Jeg er meget optaget af at forstå hvad ejerne vil med deres virksomhed. Hvis der er flere ejere, få afklaret, hvad deres ambitioner og risikoappetit er og så derefter hjælpe dem i gang med en god strategiproces hen mod et fælles mål. Det er et godt udgangspunkt for at få opbygget et solidt corporate brand og et effektivt salgs set-up.

Bestyrelsesuddannelse

  • Aarhus Universitet, Bestyrelsesuddannelsen, 2016,
  • Aarhus Erhvervsakademi/Aros Board, Censor Bestyrelsesuddannelsen, 2021

Bestyrelsesposter

  • FOM Technologies A/S, bestyrelsesmedlem, 2024-
  • Stauning Whisky A/S, bestyrelsesmedlem, 2022-
  • E V Metalværk A/S, bestyrelsesmedlem, 2007-
  • Buhl Mediation, Advisory board medlem, 2020-
  • Crecea A/S, bestyrelsesmedlem, 2010-2024
  • Roblon A/S, bestyrelsesmedlem, 2012-2016
  • Crecea Fonden, bestyrelsesmedlem, 2010-2022
  • Design Concern A/S, bestyrelsesmedlem, 2006-2008