Christina Yding Hahn Elgaard

  • Strategi- og forretningsudvikling med fokus på virksomhedens digitale strategi
  • Innovation og disruption med fokus på opbygning af værdi i virksomheden
  • Markedsføring- og salgsledelse med fokus på at øge virksomhedens vækst
  • Digitalisering med fokus på at sikre en økonomisk rentabel drift af virksomhed

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesuddannelse ved Landbrug & Fødevarer

Bestyrelseserfaring

  • Advisory Board, FarrowTech ApS
  • Repræsentantskabsmedlem, DLG a.m.b.a
  • Delegeret, Danish Agro A.m.b.a.
  • Gårdrådsmedlem, Kallestrupgaard I/S
  • Advisory Board, FieldSense A/S

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: kallestrupgaard@gmail.com

Telefon: 30 29 83 59

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udgiv