Else Beth Trautner

 • General ledelse af mellemstore danske & internationale virksomheder
 • Innovation, digitalisering & forandringsledelse
 • M&A samt integration og forretningsoptimering
 • International vækst
 • Strategisk forretningsudvikling
 • Kommercialisering
 • Udvikling af forretningsprocesser
 • Bestyrelseserfaring i 15 år
 • CEO-erfaring i 8 år

Bestyrelsesuddannelse

 • CBS Executive Board of Directors Leadership & Corporate Governance.

Bestyrelseserfaring

 • Inniti A/S, bestyrelsesformand
 • Centaflow A/S, bestyrelsesformand
 • Viewcare A/S, bestyrelsesformand
 • Atlas Antibodies AB Bestyrelsesmedlem
 • Nymetal A/S Bestyrelsesmedlem
 • Nymetal Maskinfabrik A/S Bestyrelsesmedlem
 • BoardPartner Bestyrelsesmedlem

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: ebtrautner@gmail.com

Telefon: 27 57 42 06