Gitte Glibstrup

  • Kommunikation
  • Branding
  • PR
  • Digitalisering
  • Strategisk forretningsudvikling

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder på Aarhus Universitet, BSS

Bestyrelseserfaring

  • KFUM udpeget bestyrelsesmedlem Bolbro Børnehus
  • Bestyrelsesmedlem, Superwerk.
  • Bestyrelsesmedlem, Odense H.C. Andersens Rotary Klub
Bestyrelseskvinder - Gitte Glibstrup