Ingrid Ahrenkilde

I får et Bestyrelsesmedlem, der har en unik værdikæde erfaring, som kan være med til at løfte forretningen, ved at sætte fokus på optimale og effektive processer og deres dynamik i bestræbelserne på at finde uudnyttet potentiale, for derigennem at skabe nye muligheder og vækst.

Bestyrelsesuddannelse

Board Governace; Strategic Board Room, 2013

Bestyrelseserfaring

Ambercon A/S , bestyrelsesmedlem, 2020 –

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udgiv