Kontakt

LinkedIn

Mail: juliapars@gmail.com

Telefon: +299 553691

Julia Pars

Mit navn er Julia Pars. Jeg har ca. 25 års erfaring med bestyrelsesarbejde inden for Luftfart, Lufthavne, Engros og Detail, Erhvervs- og turismeudvikling, Bæredygtighed og Kultur- og Oplevelseserhverv.

Mine kompetencer ligger især inden for strategi og ledelse, bestyrelsesarbejde, forandringsledelse, bæredygtighed, virksomhedskommunikation og projektledelse. Min CEO erfaring kommer fra Visit Greenland og Katuaq-Grønlands Kulturhus.

Jeg arbejder efter at organisationer og virksomheder skal tænke og handle helhedsorienteret og udvise mod ved bl.a. at sætte ambitiøse mål, imødekomme forandringer og forene menneskelig trivsel med resultater.

Bestyrelsesuddannelse

  • Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute & INSEAD, 2014
  • Bestyrelsens pligter og ansvar, bestyrelsesdynamikker, årsrapport og regnskabsanalyse m.m.,  Relatepeople 2021-2023.

Bestyrelsesposter

  • Qeqertalik Business Council A/S, næstformand, 2024-
  • Mittarfeqarfiit A/S, bestyrelsesmedlem, 2023-
  • Kalaallit Airports International A/S, bestyrelsesmedlem, 2021-
  • Kalaallit Airports Holding A/S, bestyrelsesmedlem, 2021-
  • Kalaallit Airports Domestic A/S, bestyrelsesmedlem, 2021-
  • Pisiffik A/S, bestyrelsesformand, 2021-
  • Qeqertalik Business Council A/S, bestyrelsesmedlem, 2021-2024
  • CSR Greenland, bestyrelsesmedlem, 2014-