Tanya Sørensen

Jeg er en bestyrelsesleder med strategisk indsigt, som omsættes til konkrete mål og handlinger samme med mit bestyrelsesteam. Mine kernekompetencer er struktur, risikostyring og ledelsessystemer. Jeg gør ikke blot ting rigtigt, men gøre de rigtige ting. Mit fokus er bestyrelser i værdibaseret organisationer – SMV segmentet og den finansielle sektor – hvortil jeg er Fit & Proper godkendt.

Jeg skaber rammer for udvikling, vækst og resultater med basis i et godt samarbejde baseret på værdibaseret ledelse med høj intrigeret og rette kultur. Jeg bidrager til at gøre en forskel i organisationer og virksomheder ved at sikre værdiskabende beslutninger, baseret på fakta og risikovurderinger, hvilket giver et positivt aftryk både internt og eksternt.

Bestyrelsesuddannelse

  • Chairperson fra Board Education ApS, 2022
  • Bestyrelsesuddannelse for Krifas Hovedbestyrelse, 2013 + 2018
  • Bestyrelsesuddannelse for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, Finanstilsynet, 2018

Bestyrelsesposter

  • Bestyrelsesmedlem i Krifas Hovedbestyrelse herunder A-kasse og Fagforening, 2011 – fortsat
  • Bestyrelsesformand i Fri Forsikring, 2021 – fortsat (bestyrelsesmedlem siden juni 2017)
  • Næstformand i Trinity Hotel og Konferencecenters bestyrelse, 2013-2017