Bestyrelseshåndbogen 2019 – PWC

Den teknologiske udvikling, kompetencer og talent, aktionærrettighedsdirektivet og Anbefalinger for god Selskabsledelse er alle gode eksempler på områder, der i 2019 vil få en signifikant plads på bestyrelsens agenda. “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019” fra PWC stiller derfor skarpt på disse – og mange andre – højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet…

SMV Bestyrelsesrapporten – Board Partner

SMV Bestyrelsesrapporten fra BoardPartner belyser bestyrelsesarbejdet i SMV segmentet fra flere perspektiver herunder bl.a. aflønning, arbejdsindsats imellem møder, antallet af møder, brug af evaluering, mobilitet/udskiftning, kompetence miks, aflønning og forsikringsforhold m.v. Den opdaterede 2018 version er baseret på data fra 1.535 bestyrelsesposter og indeholder til forskel fra 2017 versionen en perspektivering af resultaterne fra en…