Connie Søborg Hansen

Med mig som bestyrelsesmedlem får I en ressourcestærk og engageret teamplayer, der forstår at omsætte ideer til handlinger. Jeg har været ejerleder og har også opstartet egen virksomhed. Jeg kan bidrage med:
• Strategi- og forretningsudvikling samt eksekvering
• Ledelse og organisation
• Generationsskifte og omstrukturering
• Økonomi og finansiering
• Udvikle og designe relevant og overskuelig bestyrelses- og ledelsesrapportering
• Køb og salg af virksomheder samt etablering i udlandet.

Bestyrelsesuddannelse

  • Strategic Board Room, Board Governance, 2014

Bestyrelsesposter

  • Furesø Golfklub, bestyrelsesmedlem, 2017-
  • Astma-Allegi Danmark, bestyrelsesmedlem, 2015-2019
  • DTU Science Park, Mentor, 2019-