Connie Søborg Hansen

Mit bidrag i bestyrelseslokalet er de strategiske, økonomiske og menneskelige aspekter i ejerledede virksomheder. Det kan være når virksomheden skal udvikles, når et generationsskifte skal forberedes, når køb/salg af virksomhed er I spil eller der skal findes finansiering til udvikling af virksomheden.

Med mig som bestyrelsesmedlem får I en ressourcestærk og engageret teamplayer, der forstår at omsætte ideer til handlinger. Jeg har været ejerleder og har også opstartet egen virksomhed.

Jeg har betydelig erfaring som bestyrelsesleder, bestyrelsesmedlem og deltager i bestyrelsesmøder. Jeg er facilitator ved strategi- og forretningsudviklingsprocesser, herunder processer med fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Jeg får ofte ros for at kunne udvikle og designe relevant og overskuelig bestyrelses- og ledelsesrapportering. Jeg er god til at formidle svært stof på forståelig og anvendelig måde.

Bestyrelsesuddannelse

  • Uddannelse for bestyrelsesformænd, Århus Universitet, 2023
  • Strategic Board Room, Board Governance, 2014

Bestyrelsesposter

  • Hospitality Partner ApS, bestyrelsesformand, 2023-
  • Rørbæk og Møller Arkitekter A/S, bestyrelsesformand, 2021-
  • Gobo A/S, bestyrelsesformand, 2021-
  • Furesø Golfklub, bestyrelsesmedlem, 2017-2021
  • Astma-Allegi Danmark, bestyrelsesmedlem, 2015-2019
  • DTU Science Park, Mentor, 2019-