Connie Søborg Hansen

Mit bidrag i bestyrelseslokalet er de strategiske, økonomiske og menneskelige aspekter i ejerledede virksomheder. Det kan være når virksomheden skal udvikles, når et generationsskifte skal forberedes, når køb/salg af virksomhed er I spil eller der skal findes finansiering til udvikling af virksomheden.

Med mig som bestyrelsesmedlem får I en ressourcestærk og engageret teamplayer, der forstår at omsætte ideer til handlinger. Jeg har været ejerleder og har også opstartet egen virksomhed. Jeg kan bidrage med:
• Strategi- og forretningsudvikling samt eksekvering
• Ledelse og organisation
• Generationsskifte og omstrukturering
• Økonomi og finansiering
• Udvikle og designe relevant og overskuelig bestyrelses- og ledelsesrapportering
• Køb og salg af virksomheder samt etablering i udlandet.

Bestyrelsesuddannelse

  • Strategic Board Room, Board Governance, 2014

Bestyrelsesposter

  • Hospitality Partner ApS, bestyrelsesformand, 2023-
  • Rørbæk og Møller Arkitekter A/S, bestyrelsesformand, 2021-
  • Gobo A/S, bestyrelsesformand, 2021-
  • Furesø Golfklub, bestyrelsesmedlem, 2017-2021
  • Astma-Allegi Danmark, bestyrelsesmedlem, 2015-2019
  • DTU Science Park, Mentor, 2019-