Connie Søborg Hansen

  • Erfaring som ejerleder
  • Strategi- og forretningsudvikling samt eksekvering
  • Ledelse og organisation
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Økonomi, finansiering og rapportering
  • Køb og salg af virksomheder samt etablering i udlandet

Bestyrelsesuddannelse

  • Strategic Board Room, Board Governance

Bestyrelseserfaring

  • Furesø Golfklub, bestyrelsesmedlem
  • Mentor, DTU Science Park

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: conniesoeborghansen@c.dk

Telefon: 4057 0219