Kontakt

LinkedIn

Mail: mlb@bjerg.eu

Telefon: 2092 5065

Marie-Louise Bjerg

Det er vigtigt for mig, at virksomheder til stadighed udvikler og tilpasser sig markedet og kundernes behov og forventninger.
Med en uddannelsesmæssige baggrund som civilingeniør er det naturligt for mig at arbejde strategisk, struktureret og systematisk i bestyrelsen. Jeg er datadrevet og har stor erfaring i succesfuld anvendelse og forankring af en lang række lean principper og værktøjer.
Som ejerleder/CEO gennem 15 år vækstede jeg min B2B produktionsvirksomhed fra 20 til +200 medarbejdere med et økonomisk resultat på +100 mio. kr. i 2018, hvor jeg solgt aktiemajoriteten til kapitalfonden Axcel. Mine erfaringer fra vækstrejsen inddrager jeg som en naturlig del i mine bidrag i bestyrelseslokalet.
Tidligere har jeg arbejdet bl.a. som rådgivende ingeniør, lave danske/europæiske stander samt været brandteknisk sagsbehandler på risikofulde bygninger og anlæg (i både Danmark og USA).
I dag beskæftiger jeg mig med professionelt bestyrelsesarbejde samt egne investeringer og projekter i Bjerg ApS.

Bestyrelsesuddannelse

 • CBS Executive Bestyrelsesuddannelse 2019

Bestyrelsesposter

 • 2023- Tronex A/S, bestyrelsesmedlem
 • 2023- Rose Holm A/S, bestyrelsesmedlem
 • 2023- Rose Holm International ApS, bestyrelsesmedlem
 • 2018 – Industriens Fond, bestyrelsesmedlem (genudpeget i 2024)
 • 2018 – Henry og Mary Skovs Fond samt Henry og Mary Skovs Mindelegat, bestyrelsesmedlem (genudpeget i 2023)
 • 2021 – 2024 Brüsch ApS, bestyrelsesleder
 • 2018 – 2022 Balyfa ApS, bestyrelsesformand (Solgt til Hagens Fjedre A/S i 2022, hvorefter jeg fratrådte)
 • 2021 – 2022 Memox A/S, næstformand
 • 2018 – 2022 Frederikssund Gymnasie, næstformand
 • 2019 – 2021 Rope Robotics ApS, bestyrelsesmedlem
 • 2018 – 2020 Mountain Top Group, bestyrelsesmedlem
 • 2017 – 2018 Dansk AM Hub, næstformand
 • 2013 – 2018 DI Hovedstaden, bestyrelsesmedlem
 • 2008 – 2019 Frederikssund Erhvervsforening, bestyrelsesmedlem
 • 2010 – 2016 Bagh & Co., bestyrelsesmedlem