Dorit Simonsen

Med mere end 20 års erfaring som leder på direktionsniveau i den offentlige sektor & i en selvejende organisation har jeg stor erfaring med at etabler nye organisationer, sætte retning, rekruttere, udvikle, forankre organisationsforbedringer, samt sikre en sund og bæredygtig organisationen med høj grad af psykologisk tryghed.

Jeg er en innovativ ildsjæl, som vil arbejde på at få bestyrelsen og organisationen til at se fremad og se sig selv i relation til det omgivende samfund med henblik på værdiskabelse. Jeg har let ved at gennemskue komplekse sammenhænge og finde løsninger og kan sparre med en bestyrelse omkring strategi, drift, personaleledelse mm.

Mine kompetencer er særligt relevante for fondsbestyrelser, Advisory boards eller bestyrelser i virksomheder, der arbejder i tæt samspil med den offentlige sektor.

Bestyrelsesuddannelse

  • 2022, Board Institute, København

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesposter:

  • 1995 – 2001, Næstformand & Formand for Fagligt selskab for Kræftsygeplejersker
  • 2006 – 2008, Formand for Fagligt selskab for Palliation- og hospicesygeplejerske
  • 2016 – 2018, Formand i bestyrelsen for Hospiceledere i Danmark
  • 2018 – nu, Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Palliativ indsats – omsorg ved livets afslutning

Advisory Board:

  • 2017 – 2018 Medlem af Advisory Bord i Sundhedsstyrelsen – vedrørende den palliative indsats i Danmark
  • 2022 – nu, Medlem af Advisory Bord for Compassion i Sundhedsvæsnet ved Syddansk Universitet, Odense