Hanne Juul

  • Værdioptimering
  • Økonomisk overblik
  • Strategi
  • IT
  • Fusion og salgsmodning
  • Forretningsudvikling

Bestyrelseserfaring

  • Direktionsmedlem i bestyrelsen, Kongerslev Kalk
  • Direktionsmedlem i bestyrelsen, Erhvervsakademi Dania
  • Bestyrelsesmedlem, IT Center Nord
  • Bestyrelsesmedlem, Sarita CareTech Aps

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: hanne@juul.mail.dk

Telefon: 23481516

Bestyrelseskvinder - Hanne Juul