Helle Sejersen Myrthue

  • Strategi og ledelse.
  • Forretningsudvikling
  • Eksport
  • Salg
  • Internationalisering

Bestyrelseserfaring

  • Bestyrelsesmedlem, DUCC, Dansk UK Chamber of Commerce.
  • Bestyrelsesmedlem, EUMCCI, EU Malaysian Chamber of Commerce and Industry.
  • Bestyrelsesmedlem, Danish Seaman Chruch, Gothenburg, Sweden.