Karina Boldsen

  • Strategi
  • Digitalisering
  • Finans
  • HR & Organisationsudvikling
  • Branding & Ekstern kommunikation

Bestyrelsesuddannelse

  • Chairperson uddannelsen, Board Governance A/S (2013-2014)
  • Bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor, Finanssektorens uddannelsescenter (2015)
  • Bestyrelsesformandsuddannelse, Aarhus Universitet (BSS) (2017 – 2018)
  • Ekstern censor, ‘Grundlæggende Bestyrelsesansvar’, Erhvervsakademi Aarhus (2017- nu)
  • Ekstern censor, ‘Udvidet Bestyrelsesansvar’, Erhvervsakademi Aarhus (2017- nu)

Bestyrelseserfaring

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: kb@karinaboldsen.com

Telefon: 22 65 67 14