Karina Boldsen

Strategi, ledelse, krisehåndtering, HR/organisationsudvikling er min C-level-erfaring, som jeg bringer med i bestyrelseslokalet. Jeg har gennem de seneste ti år, udviklet mine bestyrelseskompetencer både igennem fire bestyrelsesuddannelser, men også via mit bestyrelsesarbejde i både børsnoterede virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og SMV-virksomheder. Jeg brænder for at udvikle og udløse potentialer. Jeg hjælper med at udvikle den eksisterende forretning, den nye forretningside, direktionen eller nye stratgeiske tiltag. Både på strategisk og taktisk plan.

Bestyrelsesuddannelse

Aarhus Universitet – Formandsuddannelsen (2018), Board Assure (2019), FInanssektorens Uddannelsescenter (2015), Board Governance – Chairperson (2014)

Bestyrelseserfaring

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: kb@karinaboldsen.com

Telefon: 22 65 67 14