Jette Rygaard

Som topleder i den offentlige sektor, har jeg omfattende ledelseserfaring.

I bestyrelsessammenhænge har jeg fokus på at lægge en kurs og medvirke til transformation gennem sparring i strategiudarbejdelse, implementering og forretningsudvikling.

Jeg er kreativ og iderig, og qua min naturvidenskabelige baggrund, arbejder jeg naturligt med både grøn omstilling, bæredygtighed samt implementering og udnyttelse af digitale teknologier.

Bestyrelsesuddannelse

  • Board Certificate fra Board Company, 2021

Bestyrelsesposter

  • 2021 – Medlem af SCIENCE Advisory Board på KU
  • 2020 – Bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond LIFE-fonden samt i datterorganisationen LIFE A/S
  • 2018 – Medlem af aftagerpanelet for de matematiske fag på AAU
  • 2018 – 2020 Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut
  • 2017 – 2022 Medlem af Advisory Board for Videnskab.dk
  • 2017 – 2022 Bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier
  • 2017 – Beskikket bestyrelsesmedlem i Astra, det nationale naturfagscenter
  • 2014 – Medlem at uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne på UCN
  • 2014 – 2015 Bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond Danish Science Factory