Uløste konflikter i bestyrelsen kan koste dyrt

Konflikter i bestyrelsesarbejdet kan fylde meget og koste virksomheder dyrt. Risikoen ved konflikter er, at fokus flytter sig fra bestyrelsesarbejdet til selve konflikten. I denne artikel sætter vi fokus på konflikter i SMV-bestyrelser og hvordan de kan håndteres, og på hvordan man sikrer konstruktive drøftelser frem for uenighed i bestyrelseslokalet. Det konstruktive og værdiskabende bestyrelsesarbejde…