Om arbejdet i bestyrelseslokalet – og om vejen dertil.

Hvilken værdi skal en bestyrelse levere?

Hvilken værdi skal en bestyrelse levere? At etablere en ny bestyrelse er en opgave som kræver både planlægning og mål. Det kan både være tidskrævende og ressourcekrævende at etablere en bestyrelse, og derfor bør der helt fra starten være fokus på den værdi, en ny bestyrelse skal skabe. Erfarne ejerledere og bestyrelseskvinder svarer her på,…

Krise i form af en voldsom brand

Praktisk krisehåndtering i bestyrelsessammenhæng

Af Mette Kapsch, direktør i Solstra Development, med mere end 15 års erfaring fra bestyrelseslokaler Det er væsentligt, at man som leder og bestyrelsesmedlem evner at håndtere akut opståede kriser. Akut opståede kriser er fx finanskrisen, Corona-pandemien og krigen i Ukraine. Den nuværende uro på de finansielle markeder, pris- og rentehop, leveringsproblemer osv. kan føre…

Uløste konflikter i bestyrelsen kan koste dyrt

Konflikter i bestyrelsesarbejdet kan fylde meget og koste virksomheder dyrt. Risikoen ved konflikter er, at fokus flytter sig fra bestyrelsesarbejdet til selve konflikten. I denne artikel sætter vi fokus på konflikter i SMV-bestyrelser og hvordan de kan håndteres, og på hvordan man sikrer konstruktive drøftelser frem for uenighed i bestyrelseslokalet. Det konstruktive og værdiskabende bestyrelsesarbejde…

Generationsskifte kræver ‘virksomheden-først’-tilgang – og en stærk bestyrelse med de rette kompetencer

20.000 danske SMV står overfor et kommende generationsskifte – få personlige erfaringer og gode råd til at gribe processen an her. Det er nu 2 år siden, at min mand og jeg gennemførte et eksternt generationsskifte, som 2. generations-ejere i en SMV-virksomhed, efter 56 års ejerskab i familien. Så jeg ved, at generationsskifte er et…

Pia Torreck: Kompetencer i fremtidens bestyrelse

Til Bestyrelseskvinders årsmøde 2021 havde vi inviteret venner af netværket ind for at give 4 forskellige power talks om under overskriften: Fremtidens Bestyrelse. Det blev 4 vidt forskellige oplæg fra 4 forskellige perspektiver – og ikke mindst 4 motivationsboostere til at komme ud og bidrage til endnu mere værdiskabende bestyrelsesarbejde i de danske SMV’er. Af…

Torben Larsen: Tydelige holdninger skaber tydelig retning

Til Bestyrelseskvinders årsmøde 2021 havde vi inviteret venner af netværket ind for at give 4 forskellige power talks om under overskriften: Fremtidens Bestyrelse. Det blev 4 vidt forskellige oplæg fra 4 forskellige perspektiver – og ikke mindst 4 motivationsboostere til at komme ud og bidrage til endnu mere værdiskabende bestyrelsesarbejde i de danske SMV’er. Af…

Budskabet er uændret – etablér produktion i USA hvis du vil have succes “over there”

Af Charlotte Nytoft Vi synes bedre om Biden’s retorik, men han siger det samme som sin forgænger: Hvis danske virksomheder vil have andel i de mange muligheder i USA, så kræver det lokal produktion. Er bestyrelsen klædt på til at træffe den beslutning? Det er en stor beslutning at starte produktion på amerikansk jord. Forberedelse…

Er vejen til bestyrelseslokalet brolagt med tonstung topledererfaring?

Af Laura Vilsbæk Så skete det igen. C25-bestyrelserne trak overskrifter, fordi oversigten over selskabernes bestyrelsesformænd i Børsen Ledelse den 21. januar 2021 viste en voldsom mangel på mangfoldighed.  Hvor er kvinderne? Hvor er de andre nationaliteter? Andre etniske baggrunde? Andre uddannelsesmæssige baggrunde? Andre aldersgrupper? Dem, arbejder med tech, med innovation, med kreativitet? Spørgsmålene var som…

Den bæredygtige revolution – er den relevant for danske bestyrelser?

For 10-15 år siden skulle man i de fleste bestyrelseslokaler sikre, at virksomhederne tænkte det digitale ind i forretningsprocesserne, administration og ikke mindst markedsføring. Det digitale er stadig vigtigt, og pt er det databeskyttelse og cyber security, der er centrale. I dag er det med bæredygtighed som med digitalisering dengang – det bør være en…

Ejerleder – hvad får du ud af bestyrelsen?

Skal din ejerledede virksomhed have en bestyrelse? Hvilken type bestyrelse skal det være? Hvordan skal den arbejde og skaber bestyrelsen overhovedet værdi for dig? For virksomheden? Det var nogle af de mange spørgsmål, der blev vendt da Bestyrelseskvinder besøgte metal-virksomheden Rose Holm A/S, der med et skarpt fokus på en internationaliseringsstrategi og involvering af en…

Brug dit netværk i bestyrelsesarbejdet

Networking kan bruges til at opnå bestyrelsesposter – men er i virkeligheden lige så vigtigt i det egentlige bestyrelsesarbejde. Det er en af de refleksioner, Jeanne Christensen har gjort efter årsmødet i Bestyrelseskvinder, der havde fokus på værdiskabende networking. Konstruktive og åbne diskussioner ved bestyrelsesmøder beror på den tillid, der hersker mellem bestyrelsesmedlemmerne. Og det…

Nytårstale: Vi bliver ikke bedre af at ligne hinanden og nikke til hinandens gode ideer

Før jul blev resultatet af den seneste Global Gender Gap Report 2020 fra World Economic Forum offentliggjort. Danmark er faldet tilbage på en 14. plads. Efter lande som Nicaragua, Rwanda og Namibia. Island, Norge, Finland og Sverige ligger på pladserne 1 til 4, hvor vi også burde være, hvis I spørger mig. Rapporten sammenstykker ligestillingslisten…

Bestyrelsesmøde i Logitrans - En professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed

Fra ejerlederen: Derfor er det en god idé at have en professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed

“Jeg vil selv bestemme” “Det er min virksomhed” “Andre skal ikke blande sig” Alle 3 er udsagn, man støder på af og til, når man spørger ejerledere, hvorfor de ikke har en professionel bestyrelse. Og fuld respekt for, at man måske ikke har lyst til det. Som ejerleder vil jeg nu alligevel prøve at synliggøre…

Bestyrelsernes diversitetsudfordring kan hjælpes på vej digitalt

De fleste danske virksomheder har – ligesom deres internationale kollegaer – fået øjnene op for, at mangfoldighed batter på bundlinjen.   Talrige undersøgelser viser, at diversitet – særligt på køn – giver bedre ideer, mere innovation, adgang til nye kundegrupper og i sidste ende større profit og mere vækst. Se fx her. Det går dog…

Podcast om professionalisering af bestyrelsesarbejdet

Maud Transbøl, som er et af vores mange skarpe medlemmer i Bestyrelseskvinder, fortæller i et afsnit af podcasten Den Humane Kapital af Jo Gudman Rasmussen om bestyrelsesarbejde i al almindelighed – og om Bestyrelseskvinders ambition om at professionalisere bestyrelsesarbejdet i særdeleshed. Maud fortæller fx, hvordan vi i Bestyrelseskvinder arbejder ud fra et stort ønske om…

Sådan finder flere og flere kvinder vej ind i bestyrelseslokalet

Af Mie Krog, Initiativtager til Bestyrelseskvinder Måske var vi ikke så mange – men der VAR kvindelige studerende på de erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske studier i 80’erne og 90’erne. Og det er denne gruppe af kvinder, som nu er ved at træde i karakter og i stigende grad begynder at gøre opmærksom på sig selv i…

Har du inviteret kunden med i bestyrelseslokalet?

Der bliver talt og skrevet meget om det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Hvordan er den bedste sammensætning i bestyrelsen, hvilke roller skal vi udfylde og hvilke fokusområder skal være prioriterede i bestyrelsesarbejdet?   Hvor blev kunden af? Blandt de mange fokusområder, som bestyrelsen skal tage stilling til, har der gennem længere tid været stor ståhej om it…

LinkedIn – ”The Tipping point” for diversitet i bestyrelser

Min bestyrelseskarriere startede for knap 15 år siden. En god ven inviterede mig til at deltage i en bestyrelse, hvor hun var formand. En spændende mulighed og startskuddet for min videre interesse for arbejdet i bestyrelsen. For to år siden ændrede jeg min jobstatus på LinkedIn fra Kommerciel Direktør til Selvstændig og startede rådgivningsvirksomheden Vimavima.…

Fra tantebestyrelser til kompetencebestyrelser

Op mod halvdelen af små- og mellemstore virksomheder i Danmark har efter sigende en såkaldt ”tantebestyrelse”, hvor familie og de nærmeste bidrager til at opretholde balancen indadtil og magten udadtil. For at sikre udviklingen af SMV segmentet i en globaliseret og digitaliseret verden er virksomhederne nødt til at lade sig udfordre. Der skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer…