Christa Jørgensen

Udgangspunktet for mit arbejde i bestyrelsen er et helhedssyn på virksomheden kombineret med opmærksomhed på de væsentlige detaljer. Lægger vægt på at skabe værdi ved at identificere synergier, sikre sammenhængskraft mellem alle funktioner samt have fokus på kontinuitet og kontrolleret vækst til gavn for virksomheden og dens stakeholders. Ser vigtigheden i at benytte teknologier og at implementere nye elektroniske værktøjer til at understøtte virksomhedens drift og udvikling. Anser det for vigtigt at holde virksomheden compliant via struktur, overblik, god praksis og governance.

Ingen succesfuld virksomhed uden gode medarbejdere og jeg betragter det også som en del af bestyrelsens ansvar at sikre og understøtte et velafbalanceret værdisæt samt at have blik for en sund arbejdspladskultur, således at virksomheden som en del af værdiskabelsen kan tiltrække og fastholde motiverede og tilfredse medarbejdere.

Samtidig bidrager jeg med ledelseserfaring fra forskellige brancher, med en bred arbejdsmæssig baggrund fra flere typer af virksomheder, heriblandt med udenlandske ejere, og med en interesse for at gøre en konstruktiv indsats.

Bestyrelsesuddannelse

 • Executive Bestyrelsesuddannelsen fra CBS (Copenhagen Business School), 2018

Bestyrelsesposter

 • Melius Husene ApS, bestyrelsesmedlem, 2024-
 • Tankespil, Advisory board medlem, 2024-
 • Robert Bosch A/S, bestyrelsesmedlem, 2024-
 • Stark Danmark A/S (tidligere kaldet DT Group A/S), 2010-2013
 • Stark Sourcing A/S (tidligere kaldet DT Holding 1 A/S), 2010-2013
 • Wolseley Holding A/S, 2010-2013
 • Alfred Nielsen A/S, 2011-2013
 • Komplementarselskabet af 31. august 2006 ApS (tilknyttet Nordea Ejendomme), 2004-2006
 • Havnen ved Kolby Kaas Holding A/S, 1996-2005
 • Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas, 1996-2005