Mit fokus i bestyrelsesarbejdet er drevet af en passion for at kombinere lederskab, HR-ekspertise, strategi og eksekvering. Med en skarp nysgerrighed for forretningsudvikling og en vilje til at udfordre status quo, søger jeg at drive virksomheder mod bæredygtig vækst og succes.

Min nysgerrighed og passion for forretningsudvikling har drevet mig til at konstant udforske nye muligheder og skabe strategier, der driver virksomheder fremad. At udvikle planer er kun begyndelsen; min styrke ligger i eksekvering. Jeg tror på at omsætte visioner til håndgribelige handlinger og resultater gennem en veldefineret eksekveringsplan.

ESG er forankret i min tilgang til forretningsstrategi og HR. Jeg mener, at virksomhedens succes ikke kun måles i økonomisk vækst, men også i dens evne til at skabe positiv indflydelse på ledelse, samfundet og miljøet. Integrering af ESG-principper i virksomhedens DNA er afgørende for langsigtede bæredygtige resultater.

Som bestyrelsesmedlem er jeg dedikeret til at udfordre konventionelle tankegange, forfølge innovation og støtte virksomhedens vækst gennem en holistisk tilgang til forretningsstrategi og HR-ledelse. Jeg tror på at skabe en platform for kontinuerlig forbedring og tilpasning for at møde fremtidige udfordringer og muligheder.

Bestyrelsesuddannelse

  • Akkrediterede Bestyrelsesuddannelse, UCN act2learn, 2021

Bestyrelsesposter

  • S/I Aalborg Efterskole, bestyrelsesmedlem, 2024-