Hanne Christensen

  • Strategisk forretningsudvikling
  • Professionalisering / compliance
  • Internationalisering
  • Marketing / branding
  • Digitalisering

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelsesinstituttet – Board Innovators A/S

Bestyrelseserfaring

  • Advisory Board medlem, Clausen Gruppen.
  • Bestyrelsesmedlem, Danish Ice Cream Association.

Mere info

Bestyrelsesprofil

LinkedIn

Mail: hanne@boardandbusiness.com 

Telefon: 22680212

Bestyrelseskvinder - Hanne Christensen